فيراري “كاليفورنيا تي” في قلب الربع الخالي

فيراري “كاليفورنيا تي” تتألق في قلب صحراء الربع الخالي.

Category: فيديو

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>